வெள்ளி, ஏப்ரல் 30

ஒரே இந்தியா

 
ரூ.150
ரூ.400
ரூ.600
ரூ.1000

கட்டளைதாரர் உபயமல்ல
கடவுளை காண்பதற்கான
படிநிலை கட்டணமுமல்ல
கட்டணம் தடுப்பூசிக்கு

பயன்நிலை ஒன்று
பயன்படுத்துவோரும் ஒன்று
படிநிலை ஏனென்றால்
பக்தனில்லை எதிரி ஆவாய்

பொது சிவில் சட்டம்
இந்தி இந்தியாவின் மொழி
இதை நோக்கும் தேசத்தில்
ஏனிந்த பிரிவினை

பிரிவினையின் படிப்பினைகள்
சாதிமத பேதமின்றி
பஞ்சை பராரிகள்
பரலோகம் செல்வது

பங்கு போட வசதியாக
பார்மசி கம்பெனிகளின்
பங்கு மதிப்பு – சந்தையில்
பலமடங்கு ஏறுது

இழவு வீட்டில்
இத்தனை இலாபமா
இருக்கட்டும்……
இந்த கொரோனா தொடரட்டும்

கருத்துகள் இல்லை:

இயற்கையோடு நீ

  மண்ணில் விதை முளைக்கும் மனசில் நீ முளைச்ச காற்றில் மகரந்தம் பரவும் - நின் கண்ணில் காதல் பரவும் மேகமோ திசை மாறும் பேதையின் மனம் எனதாகும...