சனி, அக்டோபர் 30

16 கோடி

இது ஒரு காரின் விலை, உலகின் அதி வேக கார். மணிக்கு 400 கிமீ தொடலாம்.ஆனால் இது யாருக்கு?  சமூக அடையாளமா? அல்ல
1 லட்சம் காருக்கு போட்டியா?

ஆண்டு 40 கார் தயாரிக்க திட்டம்.  40 கி மீ வேகமே கனவாக உள்ள சாலையில் 400 கிமீ கார்.  பணத்தை குப்பையாக நினைப்பவன் வாங்குவான்.  நாம் வேடிக்கை பார்க்கலாம்

ஆம் வேடிக்கைதான் பார்க்க போகிறோம்

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...