சனி, அக்டோபர் 30

16 கோடி

இது ஒரு காரின் விலை, உலகின் அதி வேக கார். மணிக்கு 400 கிமீ தொடலாம்.ஆனால் இது யாருக்கு?  சமூக அடையாளமா? அல்ல
1 லட்சம் காருக்கு போட்டியா?

ஆண்டு 40 கார் தயாரிக்க திட்டம்.  40 கி மீ வேகமே கனவாக உள்ள சாலையில் 400 கிமீ கார்.  பணத்தை குப்பையாக நினைப்பவன் வாங்குவான்.  நாம் வேடிக்கை பார்க்கலாம்

ஆம் வேடிக்கைதான் பார்க்க போகிறோம்

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...