திங்கள், ஏப்ரல் 5

வாஸ்து

ஈரோடு நீதிமன்றம் வாஸ்துவை எதிர்த்தவருக்கு கைது செய்ய பிடிவாரண்டு பிறப்பித்துள்ளது.   வாஸ்துவை விஞ்ஞான முறையில் நிருப்பித்தால் 5 கோடி தருவதாக அறிவித்தாராம்.  ஈரோட்டு நண்பர் ஆந்திராவிலிருக்கும் அவருக்கு எப்படியோ நிருப்பித்தாராம்.  5 கோடி பரிசு கிட்டாததால் இந்த வாரண்டு.

குடியிருக்க வீடில்லா தேசத்தில் வாஸ்து பேசும் இவர்களை ஒழிப்பது எப்போது.  வாஸ்துபடி கட்டியவன் கடன் காரன் ஆனான், வாஸ்து சொன்னவன் பணக்காரன் ஆனான்.  நல்ல வீடலெல்லாம் கோணலாக மாறியது.  வாஸ்துவுக்கு ஆதராவாக நீதிமன்றம்.  மக்கள் மன்றமே அமைதியாக இரு

1 கருத்து:

தருமி சொன்னது…

இங்கேயும் பாருங்கள்..http://dharumi.blogspot.com/2006/03/146-10.html

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...