வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 27

ப.சி உண்மை பேசி விட்டார்

ஆம் ப.சி பாராளுமன்றத்தில் காவி பயங்கரவாதம் இருப்பதாக அறிக்கை வாசித்தார்.  உடனே பஜக ஜோஷி அதன் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என மிரட்டுகிறார்.  பயங்கரவாததில் புது உத்திகளை பயன் படுத்துவார்களோ?

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...