செவ்வாய், அக்டோபர் 4

ஓப்பந்தம்

கண்மணி அன்போடு
காதலன் நான்....நான்.....
எழுதும் கடிதம்....லெட்டர்


மனசாட்சி பற்றி
உள்ளாட்சி தேர்தலில்
உளருகிறாய்

உறவுகள் முறிந்தபின்
தொந்தரவு செய்கிறாய்
கூட்டணி வேண்டுமென

பறந்து பறந்தடிக்கும்
இளைய தளபதி-ஒரு படத்தில்
ஒருவருட ஒப்பந்தமென்றான்

ஒய்யார கொண்டை
ஓபாமா தேசத்தின்
கீழிருக்கும் மெக்சிகோவில்

ஈராண்டு ஒப்பந்தமென்றான்
வர்த்தக ஒப்பந்தமல்ல
வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்

அரசே அரசாணையிட்டு
ஆவண செய்கிறதாம்
ஆசைப்பட்டால் நீட்டிக்கவும்

அல்லவென்றால்
அவரவர் வழி
குழந்தை செல்வம் வரை

அரசும் சமூகமும்
ஆய்ந்தெடுத்த முடிவா
அடுத்தகட்ட நாகரிகமா

1 கருத்து:

மனோவி சொன்னது…

எப்படி இப்படி எல்லாம் ஒப்புமை காட்டுகிறீர்கள் ?
நன்று ...

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...