சனி, டிசம்பர் 29

இணைதல் பிரிவிற்கா?


இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும் 

புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.

 குறள் 1152

கண்கள் தழுவிட
கண்டேன் சொர்க்கம்
அந்நாளில்

உடலை தழுவிட
உணர்த்துதே பிரிவை
இந்நாளில்

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

மிக்க நன்று.
இனிய வாழ்த்து சகோதரா.
வேதா. இலங்காதிலகம்.

இந்தியனா

மனிதனாய் இருக்காதே இந்தியனாயிரு மனிதன்தான் என்றால் - நீ தீவிரவாதி மக்களை நேசிப்பவனா - நீ மாவோயிஸ்டு அரசுக்கு எதிராக கேள...