சனி, ஜூன் 2

மதங்கொண்ட கொங்கைகடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர் 
படாஅ முலைமேல் துகில்.                       குறள் -1087


உன்
முன்னழகை
மூடிய துணி

மதங்கொண்ட
ஆனையின்
முகமறைத்த
முகப்படாம் போல

2 கருத்துகள்:

Senthil சொன்னது…

சிறிய பிழை முடிய அல்ல மூடிய.

அ. வேல்முருகன் சொன்னது…

நன்றி, திருத்திக் கொண்டேன்

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...