சனி, ஜூன் 2

மதங்கொண்ட கொங்கைகடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர் 
படாஅ முலைமேல் துகில்.                       குறள் -1087


உன்
முன்னழகை
மூடிய துணி

மதங்கொண்ட
ஆனையின்
முகமறைத்த
முகப்படாம் போல

2 கருத்துகள்:

Senthil சொன்னது…

சிறிய பிழை முடிய அல்ல மூடிய.

அ. வேல்முருகன் சொன்னது…

நன்றி, திருத்திக் கொண்டேன்

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...