சனி, ஜூன் 2

மதங்கொண்ட கொங்கைகடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர் 
படாஅ முலைமேல் துகில்.                       குறள் -1087


உன்
முன்னழகை
மூடிய துணி

மதங்கொண்ட
ஆனையின்
முகமறைத்த
முகப்படாம் போல

2 கருத்துகள்:

Senthil சொன்னது…

சிறிய பிழை முடிய அல்ல மூடிய.

அ. வேல்முருகன் சொன்னது…

நன்றி, திருத்திக் கொண்டேன்

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...