புதன், ஜூலை 10

மாலையின் வேலைமாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத 
காலை அறிந்த திலேன்.    
                                   
                                                                             குறள் 1226
 அறியேன்
 மாலை - எனை
 கொல்லும்  வேளை - என

 மணவாளன் உடனிருந்த
 மாலை யெல்லாம்
 மகிழ்ந்த வேளையால்

2 கருத்துகள்:

Rathnavel Natarajan சொன்னது…

அருமை.
நன்றி.

kovaikkavi சொன்னது…

ம்...மாலை வேளை நன்று.
வேதா. இலங்காதிலகம்.

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...