புதன், ஜூலை 10

மாலையின் வேலை



மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத 
காலை அறிந்த திலேன்.    
                                   
                                                                             குறள் 1226




 அறியேன்
 மாலை - எனை
 கொல்லும்  வேளை - என

 மணவாளன் உடனிருந்த
 மாலை யெல்லாம்
 மகிழ்ந்த வேளையால்

2 கருத்துகள்:

Rathnavel Natarajan சொன்னது…

அருமை.
நன்றி.

kovaikkavi சொன்னது…

ம்...மாலை வேளை நன்று.
வேதா. இலங்காதிலகம்.

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...