செவ்வாய், ஜூன் 8

இந்திய ஜனநாயகம்

20000 மக்களை கொன்றவர்களுக்கு 2 ஆண்டு சிறை, 2000 முஸ்லீம் மக்களை கொன்ற மோடிக்கு முதல்வர் பதவி.   ஆம் மிகச் சரியான ஜனநாயகம்

கருத்துகள் இல்லை:

காவி காதல்

அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும்  நோக்கினாள் அம்மண மாக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் தலித்தென்பதால் கண்களால் கனிவது காதல் உணர்வு அம் மனஉறவ...