செவ்வாய், ஜூன் 8

இந்திய ஜனநாயகம்

20000 மக்களை கொன்றவர்களுக்கு 2 ஆண்டு சிறை, 2000 முஸ்லீம் மக்களை கொன்ற மோடிக்கு முதல்வர் பதவி.   ஆம் மிகச் சரியான ஜனநாயகம்

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...