திங்கள், மார்ச் 21

முத்துப் பல்லழகி

முத்துப் பல்லழகி
         மோகனச் சொல்லழகி
சித்தம் கலங்குதடி
         சிரித்திடும் அழகிலடி
நித்தம் யோசனையடி
        நீயெனக்கு சொந்தமென
தத்தம் செய்வாயோ
       தடையென உரைப்பாயோ

ஆசை அடங்கலடி
       ஆதலினால் வேணுமடி
மீசை துடிக்குதடி
        மிச்சமும் எதிர்பார்க்கிறேனடி
ஆவண செய்வாயென
        ஆவலாய் காத்திருக்கிறேனடி
தவணைத் தரலாமென
         தள்ளி போடாதடி

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...