சனி, மே 7

ஊடகமும் அதன் முதலாளிகளும்


கீழ்காணும் செய்தி ஒரு நண்பர் மின்னஞ்ஞல் மூலம் அனுப்பினார்.  இதன் உண்மைகளை நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள்.  செய்தியின் முடிவில் பார்க்கும் போது இச்செய்தி யாருக்காக எழுதப்பட்டது என தெளிவாக தெரிகிறது.  எனினும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்


Andhra Jyothi: The Muslim party of Hyderabad known as MIM along with a Congress Minister has purchase this Telugu daily very recently.

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...