திங்கள், ஜூன் 27

வங்கியில் வாங்கிய வீட்டுக் கடன் கட்ட முடியாதவர்கள் கவனத்திற்கு


எலிக்கு ஒரு வளை இருக்கும்போது தனக்கும் ஒரு இடம் வேண்டுமென எட்டு மாடியில் ஒரு மூலையில் தனக்கு ஒரு வளை கண்டு பிடிக்க, அதற்கு விலையாக தன்னுடைய 20 வருட உழைப்பை முன் கூட்டி அடமானம் வைத்து பெறுகிறான்,

உலகமாயமாக்கல், மேற்கத்திய பண்பாட்டு இறக்குமதி ஆகியவற்றால் வேலைக்கு உத்திரவாதம் என்பதும் ஒரு மாதிரிதான்

உழைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் கடன் வாங்கியவன், கதவடைப்பு, குறைந்த கூலிக்கு வேறு ஆள் கிடைக்கிறான் என்றால், இவனை வீட்டிற்கு அனுப்புவது, இன்னும் சில காரணங்களால் கடன் கட்ட தவறுகிறான்.

மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டாத/வாராத கடன் வராக் கடன் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.  2002 ஆம் ஆண்டு வரை இக்கடன்களை வசூலிக்க இயலாவிட்டால் நீதிமன்றம் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டது.  ஆனால் 2002 ஆம் ஆண்டு நிதி, ரொக்கம் மற்றும் மறு சீரமைப்பு சட்டத்தின் படி வங்கியே நான்கிலிருந்து ஐந்து மாதங்களுக்குள் பொது ஏலம் மூலம் விற்று விட வழி செய்யப்பட்டுள்ளது.  இவ்வாறு விற்கப்படும் நிலத்தை வங்கியின் அதிகாரியே பத்திரப் பதிவு செய்யும் வகையில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

எனவே கடன் வாங்குவதற்கு முன் எவ்வளவு கடன் வேண்டும், திருப்பி செலுத்தும் வாய்ப்புகள், தன் திறன் ஆகியவற்றை முடிவு செய்து கொண்டு கடன் வாங்குவது நலம்.

வாங்கிய கடனை கட்டுவது நலம்,  அவ்வாறு முடியாத பட்சத்தில் சரியான முடிவு எடுப்பது அதனினும் நலம்,  அதற்கு
Ø  SARFAESI ACT 2002 சட்ட திட்டங்களை அறிவது சொத்தை 
    மீட்க பயன்படும்.
Ø  பணம் புரட்டுவதற்கு தேவைப் படும் காலம்,
Ø  சட்டத்தின் மூலம் கடன்தார்ருக்கு கிடைக்கும் காலம்
Ø  வங்கி எந்த நீதிமன்றம் செல்லும்
Ø  கடன் வாங்கியோர் நீதிமன்றம் செல்ல முடியுமா
Ø  அதுவரை வங்கி அமைதியாருக்குமா. 
இவற்றை அடுத்த அத்தியாத்தில் பார்கலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...