திங்கள், ஜூலை 4

காக்கா, குருவி சுடுவது

இந்திய இரணுவத்திற்கு காக்கா குருவி சுடுவது பிடிக்கலாம், வேலை வெட்டி இல்லாததால்,  அதற்காக 12 வயது சிறுவனை சுட்டுக் கொன்று விட்டு நாங்கள் யாரும் சுடவில்லை என பேட்டி கொடுப்பதா

அதிகாரத்தில் இருப்பதால், அந்த காம்பவுண்ட் சுவர் கூட சுடுமா?

உயிரின் விலை உதவாகரைகளுக்கு தெரிவதில்லை அவர்களிடம் அதைபற்றி பேசி புண்ணியமில்லை.  திருப்பி தரும் போது புரிந்து கொள்வார்கள்

அதுவரை...................

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...