திங்கள், ஜூலை 4

காக்கா, குருவி சுடுவது

இந்திய இரணுவத்திற்கு காக்கா குருவி சுடுவது பிடிக்கலாம், வேலை வெட்டி இல்லாததால்,  அதற்காக 12 வயது சிறுவனை சுட்டுக் கொன்று விட்டு நாங்கள் யாரும் சுடவில்லை என பேட்டி கொடுப்பதா

அதிகாரத்தில் இருப்பதால், அந்த காம்பவுண்ட் சுவர் கூட சுடுமா?

உயிரின் விலை உதவாகரைகளுக்கு தெரிவதில்லை அவர்களிடம் அதைபற்றி பேசி புண்ணியமில்லை.  திருப்பி தரும் போது புரிந்து கொள்வார்கள்

அதுவரை...................

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...