புதன், ஜூலை 13

1947 முதல் நடந்த ஊழல் பட்டியல்


எனக்கு வந்த மின்னஞ்ஞல்,  ஏதேனும் விடுபட்டது என்றால் சேர்த்து  சொல்லுங்கள்.  கோடிக்களுக்கு மதிப்பில்லை என்று சும்மா இருந்து விடாதீர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

துடைப்பக் கட்டைகள்

வாரான் வாரான் பூச்சாண்டி   வாரணாசி கோட்டை தாண்டி தெருவ கூட்டிக் காட்டுறான்டி     திமிருதானே தினமும் செய்வானா  எருமை சாணம் பொறுக...