புதன், ஜூலை 13

1947 முதல் நடந்த ஊழல் பட்டியல்


எனக்கு வந்த மின்னஞ்ஞல்,  ஏதேனும் விடுபட்டது என்றால் சேர்த்து  சொல்லுங்கள்.  கோடிக்களுக்கு மதிப்பில்லை என்று சும்மா இருந்து விடாதீர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

நீதி மய்யம்

அரிதார மய்யம் அரசியல் மய்யமாகுமோ பரிதாப கூட்டம் பகல்கனவு காணுது கருப்பும் சிவப்பும் கலந்து செய்த கலவை தானென கட்டியம் க...