வியாழன், மே 8

கட்சி எதிர்கட்சி
கட்சி எதிர்கட்சி
காவியும் காங்கிரசும்
ஒரே க(கா)ட்சி
ஆனா வேறமூஞ்சி

டாட்டா, பிர்லா
கேட்டா கொடுத்தான்
வேதாந்தா, வீடியோகான்
வேண்டியா கொடுத்தான்

மிட்டல், "எல்" அன்ட் "டி"
ஐடிசியும் கொடுத்தான்
அம்பானி ஏன் - அந்த
பட்டியலில் மறைந்தான்

அடிமட்டத் தொண்டன்
அறிவானா அம்பானி
அனைத்துக் கட்சிக்கும்
அட்சயப் பாத்திரமென

எந்த முதலாளியும்
இல்லை என்பதில்லை
எக்கட்சி ஆயினும்
ஏமாற்றுவதும் இல்லை

எனக்கு மட்டும்தான்
”எஜமான்” படியளக்கனுமின்னு
எந்தக் கட்சிக்காரனும்
”எஸ்மா” சட்டமியற்றுவானா

சரிபாதி கொடுத்து
சனநாயகம் காத்தனரா
நாலுபேருக்கு நாலுதுண்டிட்டு
நாய்சண்டையை தடுத்தனரா

"டாடி" ஆட்சி
"லேடி" ஆட்சி
"மிடாஸ்" ஆட்சி - அட
அதுதான் ஒட்டுக் கட்சி

நிலக்கரி,  நியாம்கிரி மலை
ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடுகள்
இப்படி  எதுவுமில்லையெனில்
வரித் தள்ளுபடிகள்

இயற்கை வளமெல்லாம்
இவர்களை வளமாக்குது
இதனைக் கேட்டால் - இந்திய
இறையாண்மை தீவிரவாதியாக்குது

மக்கள் சொத்தெல்லாம்
மகேசன் சொத்தானது
தடங்கல் என்றாலோ - அரசு
பீரங்கியால் தாக்குது

வாங்கிய கூலிக்கு
வட்டியும் முதலுமா
வாரி வழங்கி - தன்
வாலை ஆட்டிட்டான்

சனநாயக கடமையாற்றி
சந்தோஷப் படுவோமா
இனியொரு விதி செய்திட
வினையொன்று ஆற்றுவோமா
மரணமா மதங்களுக்கு

நிலையானது ஏதுமில்லை ஆன்மா இல்லவே இல்லை துன்பம் உண்டு தோன்றியது மாறும்/மறையும் எனக்கு மீறிய சக்தி எதுவெனக் கேள் ஆம். உண்மையை உரக்கச் சொன்னால்...