செவ்வாய், மார்ச் 23

யமுனை

ரவிசங்கர்,  வாழும் கலை சாமியார் யமுனை நதியை சுத்தம் செய்தார்.  என்ன சொல்ல வருகிறார், இருக்கிற ஆலை முதலாளிகள் எல்லோரும்  கழிவுகளை சுத்தம் செய்யாமல் ஆற்றில் விடுங்கள் என் தொண்டர்கள் மூலம் நான் சுத்தம் செய்கிறேன் என்கிறாரோ?

கங்கை யமுனை ஏதுவானாலும் அசுத்தம் செய்யாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக எனது கவிதை கண்ணன் காப்பானோ? அசுத்தத்தால் ஏற்படும் தீமை பற்றி சொல்லியுள்ளேன்.

ரவிசங்கர் யமுனையை சுத்தம் செய்வதற்கு பதிலாக ஆலை முதலாளிகளிடம் போய் கழிவுகளை ஆற்றில் கலக்காதே என போராடலாம்.  செய்வாரா?


சனி, மார்ச் 20

சீமை படிப்பு

சீமையில் படிச்சா சரக்கு அதிகம் ரொம்ப பேருக்கு நினைப்பு.  பணக்காரன் போனான்.  ஆனா, அந்த பல்கலை கழகம் சிரமம் வேண்டாம் நானே உன் நாட்டுக்கு வந்து பாடம் நடத்தி பட்டம் மட்டும் என் பேரில் தரேன் சொல்லிட்டான்.   மத்திய அரசு சரி என்று சொல்லிடுச்சாம்.  தரமில்லா பல்கலை கழகமுன்னு 47 கழிச்சான்.  ஏன் வெளியூர் பல்கலை கழகத்தை அனுமதிச்சான் யாருக்காவது புரியுதா?

நண்பரின் அனுபவம்

True Incident!!


I m working in Chennai One(Thoraipakkam), Chennai. I usually travel by Metropolitan Transport Corporation(MTC) bus, from jain college stop (Which is near to my office) to tidel park and from Tidel park I will catch train, to home. MTC bus coming from kelambakkam(19B,21H) mostly wont stop in tidel park in early days. So I usually prefer to get into T51 bus, which will stop in tidel park stop. After some time 19B started stopping in tidel park also.

Today while returning from office at around 8.30 pm, I was in a hurry to catch my 9.28 pm train at Tidel park. I got up a bus(19B) in Jain College at around 8.45 pm, and asked the conductor to give a ticket for tidel park stop. He said, the bus wont stop there, and he asked me to get down at signal if it stops there or else get down at stop next to tidel park. I was arguging with him that I am going daily with the same bus and get down in the tidel park stop. But he was keep on saying the same thing.. I got irritated with conductor response. Suddenly I remembered a complaint phone no.(9884301013) I read in one bus sometime back and noted down in my mobile. I called that no. and said about the incident that conductor is not stopping in the usual stop.

The MTC representative (person at the other end) asked me to give the phone to the conductor. The conductor was not interested to talking with his official. The MTC rep. asked me the bus registration no. He enquired where is the bus at that time and I said it is in Kandhanchavadi. The MTC rep. said he will come in the line and talk to them. I was curious how he will come and catch the bus.

After few mins. the wireless transmeter(to track the bus), near the driver in the bus started shouting... Driver stop the bus. Driver stop the bus in the left side of the road. Driver was not sure what is happening may be his first experience, for others(including me) it is the real first experience. The driver stopped the bus and started listening to the transmeter. The MTC rep. enquired why the bus is not stopping in tidel park stop. The driver said he stops in tidel park stop and in the previous trip also he has done. The rep. asked him then why the conductor is saying like that. He asked the conductor what is the issue. The conductor was speechless. The driver somehow managed the situation and supported the conductor by saying that the conductor was new to this route. The driver asked excuse for the incident and said he will stop in the Tidel Park stop

The MTC rep. said he wanted to talk the passenger who called him. I went near the transmeter and spoke to the MTC rep. He said sorry for the incident happened and asked sorry on behalf of MTC. Everyone in the bus were surprised of things happening. I came back to my seat and I was so embarrassed as all were looking at me. Few passengers asked me what is the no. and whom I called. They also took the no. The bus stopped in Tidel Park stop then. After getting down I called the MTC rep. and said the bus stopped in the stopping.

It was a nice experience for me and others who travelled in the bus, including driver and conductor and I was very shocked after this incident. Yes, nowadays good things are happening in government sector also and technology is used properly.

Complaint Phone no. for MTC bus: 9884301013,9445030516, 9383337639

திங்கள், மார்ச் 8

காவேரி

பாடுபட் டுழைக்க கையிருக்கு
   ஏறுபூட் டியுழ மாடிருக்கு
நாடுவிட் டுபாய நதியிருக்கு
    நடுவிலே தடுக்க கருநாடகமிருக்கு
தாறுமா றாபல கட்சியிருக்கு
    தண்ணியால பிரிஞ்சி கிடக்கு
ஊருக்கே கஞ்சி ஊத்தும்
    உழுத வயிறோ காய்ந்திருக்கு

வயிறு காய்ந்து
    வயலெலி உண்ட  போதும்
பயிறு கருகி
    பாசன நீரற்ற போதும்
விளைந்த நெல்லோடு
    வீதியில் நின்ற போதும்
கலைந்தன கனவுகள்
    காப்பது அரசல்ல என்று

கச்சி ஏகம்பனே

உன்னை நினையாது
   உதவா மாதரை தொழுது
தன்னை மறந்ததாக
   தவித்தழும் பட்டினச் சித்தருக்கு
நினைவுட்  ஏகம்பனே
    நீள்விழி முலையோ னியுடை
மனைவி இல்லையெனில்
    மாநிலமும் மகேசனும் ஏதென்று

நாறும் உடலை
    நங்கை மட்டும் கொண்டவளோ
சேர்ந்த பீளையும்
     சிக்குற்று நாறும் மயிரும்
பருத்த தொந்தியும்
     புண்ணாம் குழியும் மலமும்
பாரினில் யாருக்குமுண்டு
     பட்டினச் சித்தரே உமக்குமுண்டு


இந்திரிய சேறுசிந்தி
    இகலோக வாழ்வு  பெற்றவரே
மந்திரி மனைவி
   மாயபெண் பிசாசு ஏன்றுரைப்பீரோ
தந்தையின் மனைவி
    தாயென அரற்றும் வேடதாரியே
சிந்தை தெளியும்
     தாயும் பெண்னென்று அறியும்

காதல் - குலம்

குலமென்ன, கோத்திரமென்ன
கூடிக் களிக்கையில்
நினைக்கவில்லை

வலமென்ன இடமென்ன
வாதம் செய்கையில்
மதிக்க வில்லை

ஆணென்ன பெண்னென்ன
எல்லாம் மனிதம்தான்
என்றிருக்கையில்

காதலென்றேன்
கைபிடிக்க வேண்டுமென்றேன்
மோதலாகி போச்சு

மதிப்பென்ன மரியாதையென்ன
மாறி மனமுடிப்பின்
மானம்தான் போகுமென்றார்

ஊர் அழைத்து
உற்சவம் நடத்தி
உறவு கொள்ள வேண்டுமாம்

நடத்துங்கள் என்றேன்
நடவதாம் - நான்
மணமகனாயின்

இணையாக சுற்றியத்தை
இகலோகமெல்லாம் பார்த்தபின்
இவர்கள் பார்த்ததால்

பரலோகம் அனுப்ப
பாடை தயார் செய்வதாய்
பரப்புகின்றனர் செய்தியை

கிளை முறித்து
நீரூற்றுவோம்
கிள்ளையை மறவென்று தகவல்

என்னை முறித்து
எங்கு நட்டாலும்
எது வளரும் என்றேன்

முறிந்தபின் உயிரேது
நட்டபின் நட்டமேது
அறிந்துகொள் என்றனர்

அறியாது தவிக்கிறேன்
அவள் நிலை - எனினும்
முறியாது என்றே நினைக்கிறேன்

கூடிவாழ
அன்பு வேண்டும்
கூட வேறேது வேண்டும்

வள்ளுவனும்
அந்தவழி வந்தவனும்
என்றும் உரைப்பது

ஆயினும்
அவரவர் வேண்டுவது
அஃதல்லவே

காதலின் வெற்றி
காதலித்தவளை கைப்பிடிப்பதல்ல
காலமெல்லாம் அவளோடு வாழ்வது

ஆதலின் மனமே
அவளையே நாடு
அந்த செய்தியை அவளிடம் கூறு

அன்பு

கள்ளோ, காவியேமோ என்ற புதினத்தில் மு.வ அன்பை பற்றி சொல்லும் போது, அன்பை அறிவு கொண்டு பார்க்க கூடாது, முக்கியமாக இல்வாழ்க்கையில் ஏனெனில் அறிவு இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்று அறுதியான பதிலை போன்று தன் நிலை மாற்றாது ஆனால் அன்பு விட்டு கொடுக்கும்.  விட்டுக் கொடுத்தலே இல்வாழ்க்கை இனிமையாக தொடர வழிவகுக்கும் என்று சொல்லியிருப்பார்.

விட்டுக் கொடுத்தல் இல்வாழ்க்கையோடு மட்டுமல்லாமல் நண்பர்களிடத்திலும் தொடருமானால் அன்பு வளரும்.

எல்லா மதமும் சம்மதமாஎல்லா மதமும் சம்மதமா
     ஏனைய்யா இந்த பெருமிதம்
கல்லா உன்னை பிரிக்கவே
    கயவருரைத்த கடவுள் மதம்
சொல்லே உன்னை பிரிக்குதய்யா
     சோதனை இதுவல்லோ பிரிவினை
இல்லை என்று உரைக்குதே
     இபிகோவில் எழுதி குரைக்குதே

கண்ணன் காப்பானோ?


கங்கையைக் காக்க
கார்வண்ணக் கண்ணன்
கலியுகத்தில்
கல்கி அவதாரம் விடுத்துக்
கண்டனன் முன்பெடுத்த
     மச்ச அவதாரம்

அந்தோ..........
அசுத்தங்களை அகற்ற
அவதாரமெடுத்தவன்
அழுக்குண்டதால்
ஆயுள் இழந்ததாக
அரற்றிக் கொண்டிருந்தனர்

இழவுச் சொல்ல
இயமத்திற்குச் சென்றேன்
உமையவள்
ஓர் ஓரமிருக்க
சடையப்பன் - மூக்கை
சிந்திக் கொண்டிருந்தான்

ஆகச், செய்தி தெரிந்துவிட்டது
அடியேனுக்கு வேலையில்லை
என நினைத்து
அம்மையப்பரிடம் வினவினேன்

அவரோ
ஆக்ரா வாசிகளின்
அசுத்த நீர்
சடா முடியில் இறங்கியதால்
சகல நறுமணத்தையும்
சகிக்க முடியாமல்
மூக்கைச் சிந்தினாராம்

பெருக்கெடுத்த வெள்ளத்தை
பனித்துளி ஆக்கியவனும்
உயிரியல் தத்துவத்தை
தசாவதாரத்தில்
டார்வினுக்கு முன்
விளக்கியவனும்
மலைத்தும் மாண்டும்
இருக்க

சுற்றுசூழல் வாதிகள்
ஜஹனு முனிவரை
சல்லடை போட்டு
தேடுகின்றனர்

ஏனா?
கமண்டலத்தில்
கங்கையைப் பிடித்து
காதுவழி விட்ட
காலத்தின் பிரதிநிதியாயிற்றே

கமண்டத்தில் பிடித்தவுடன்
கழுவி விட
கானா காணும்
இவர்கள் யாரென்று
இன்னுமாத் தெரியவில்லை

பட்ஜெட் சமர்பித்து
பங்கு ஒதுக்கும்
பகல் கொள்ளையரை
பகல் கனா காணுகின்றனர்

திட்டம் தீட்டி
திங்கள் பலகடந்தும்
தீர்த்தக் கரை
தீட்டுக் கழியவில்லை

ஆம்
சடங்கென்று
சடலத்தை
ஜலசமாதி செய்து
சாதித்தது என்னவோ

காசிக்கு சென்றால்
ஆசை அர்ப்பணம்
சரி
தர்பணக் கழிவுகள்
மாசுக்கு சமர்ப்பணமோ

ஆலைக் கழிவுகளை
ஆற்றில் கலந்து
ஆளை விழுங்கி
ஆபத்தை உணர்த்தியும்
வேளை வரவில்லையென
வெட்டியாய் இருப்பதோ

ஓடையைச் சுத்திகரிக்க
ஓதுக்கிய பணம்
மடை மாற்றியதால்
மாண்டது திட்டம்

மாண்டது திட்டம்தானோ
மாக்களோடு மக்களும்
தாக்கீதுச் செய்தும்
தள்ளுபடிச் செய்கிறது - நீதிமன்றம்

நீதி மறுப்பென்றால்
நிச்சயம் இழப்புகள்
ஆம்
புற்றுநோயால்
கருவில் இருப்பது
கரையலாம்
உருவில் இருப்பதும்
உருகலாம்

தண்ணீர் இறக்குமதிக்கு
தனியாய் ஒப்பந்தம் வரலாம்
தங்கத்தை மதிக்க
யாருமில்லாமல் இருக்கலாம்

என்ன செய்யலாம்
நம்மை வாழ்விக்க
நஞ்சை உருவாக்காமலிருக்க
நம்மை நாம்
திருத்திக் கொள்ளலாம்
அல்லது
நமக்கு நாமே
மரணத் தேதி குறிக்கலாம்

 


சனி, மார்ச் 6

மொழி

இது ஒரு கருவி, கருத்துக்களை பரிமாறிக் கொள்ள. உலகில் எண்ணற்ற மொழிகள் உள்ளன. இடம், இனம் அடுத்து மனிதனை வகைப்படுத்த மொழி ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. மொழி மேலும் ஒரு எல்லைக் கோட்டை உருவாக்குகிறது.இதில் என் மொழி உயர்ந்து தாழ்ந்தது, தொன்மையானது இப்படி பல வாதங்கள். மொழிவெறி மனிதனை பகைவனாக்குகிறது. ஏன்? தன் மொழி உயர்ந்தது என்பதில் தவறில்லைதான்.ஆனால், உலக மொழி, பேட்டை மொழி என தேவையா. உலகெங்குமுள்ள 2500 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை இரண்டிலிருந்து பத்து மொழிகளுக்குள் அடக்கிட இயலுமா? ஏனைய மொழிகளை காணாது செய்திட இயலுமா?உதாரணமாக, கண்டத்திற்கு ஒரு மொழியெனவும், அல்லது உலக மொழியாக ஆங்கிலமும், இந்திய மொழியாக இந்தியும் ஏற்படுத்தினால் என்ன?

கபாலி வீட்டில் கன்னம்

வருண பகவான்
தருணம் பார்த்திருந்து
மின்னலால்
மிரட்டி வைத்தான் கபாலியை

பாவிகளெல்லாம் பயந்தனர்
பரமனுக்கே இக்கதியெனில்
மாம்ச மானிடனுக்கு
என்னவாகுமென என்றிருக்க

ஆறுவேளை உணவுக்காக
ஆறேழு உண்டி வைத்து
அவனும் அவனடியார்களும்
உண்டி வளர்த்த வேளையில்

கபாலி வீட்டில்
கன்னம் வைத்ததாக
ஓரு செய்தி
ஊரெல்லாம் பரபரப்பு

என்ன செய்ய
எல்லாம் தெரிந்தவன்
ஏமாந்தான்
என சொல்லலாமா

அல்ல

அண்ட சராச்சரங்களை
ஆள்பவனை
வருணன் மிரட்டுவதும்
வறியவன் ஏய்ப்பதும்
சரியென விடுவதா

சரிபாதி உமையவளை
சாபமிடும் சங்கரன்
ஏமாந்த நிலைக்கு
யார் சாபமிடுவது

ஊரோ
கபாலி 
மன்னிப்பானா........ மறப்பானா.......
அல்ல 
தீர்ப்பை ஓத்தி வைப்பானா
என்று பேசுது

ஏதுவாயினும்
தீர்ப்பை நாம் எழுதுவோம்
கபாலி வீட்டை
காலி செய்வோம்

ஆம் 
ஆறுகால உணவு
அவனுக்கா
அதோகதி என
நிர்கதியாய் நிற்கும்
நமக்கா என
நிர்ணயம் செய்வோம்வெள்ளி, மார்ச் 5

மதம்

மதம் என்பது மார்கமா
    மானுடத்தின் பிரிவினை தர்கமா
நிதம் நிதமொரு மார்கமா
    நீயும் நானும் வேறானமோ
வதம் புரிந்த அவதாரங்கள்
    வரம் அளித்ததோ வாழ்வழிக்க
பதம் பார்க்கும் கடவுளை
    பாரினில் இல்லாது ஆக்கிடுவோம்

பெரியாரின் சீர்திருத்தம்
    பேதை மக்களை மாற்றலியே
உரியோருக்கு மனமிருந்தும்
    உலகை மாற்ற எண்ணமில்லையே
உணர்வோடு விளையாடும்
    உதவாத மதங்களை ஒழிக்கலையே
தளர்வோடு நாமிருந்தால்
    தரணி சிறக்க வழியில்லையே

மானுடம் என்பதால்
   மனமைதிக்கு மதங்கள் வேண்டுமா
காணும் சரித்திரத்தில்
    கண்ட புதைகுழிகள் போதாதா
சமணம் அழிந்து
    சைவம் தழைத்தது அறியாததா
அம்மணம் ஆயினும்
    அதுவொரு மாதமாக வளரனுமா

அன்பு அமைதியென
    அகிலத்திற்கு போதை தரும்
பின்பு சிறுபான்மை
    பெரும்பான்மை எனபேதம் வளர்க்கும்
உயர்வு தாழ்வெல்லாம்
    உன்விதி என்றே வகுக்கும்
அயர்வின்றி உழைப்போம்
    ஆண்டவனை  அறவே ஓழிப்போம்

ஊனம் உள்ளத்திலிருக்க
    உதவுமோ உபநிடத கதைகள்
நானும் மறந்திட்டேன்
    நான்கு பிரிவினைகள் அதில்தானே
பேணும் மனுநீதி
    பெரியார் இங்கு சங்கராச்சாரி
நாணம் எவர்குமில்லை
   நானும் மனிதனென உரிமைகோரி

நித்தியானந்தா

சாமி என்றாலே ஒரு பொய், அது இந்த ஆசாமிக்கும் பொருந்தும்.  ஊரெங்கும் ஒரே பேச்சு, பெரும்பான்மையான (ஆண்கள்) மக்கள் சாமியும் மனிதன்தானே என்று சப்பைக்கட்டு கட்டுகின்றனர்.
ஒவ்வொரு ஆசாமியும் ஒரு வகையோடு அறிமுகம் ஆவர்.   இவர் நோய் தீர வித்தியாசமான சிகிச்சை – பிரார்த்தனை செய்வதாக அறிமுகம்.  அதாவது நோய் அல்லது வலி எங்குள்ளதோ அவ்விடத்தில் இவர் கையை வைத்து (Healing touch) பிராத்தனை செய்வார்.  அதன்மூலம் நோயின் வேகம் குறைவதாக சொல்லப்பட்டது. அவ்வாறு சிஷ்ய கோடிகளும் பயிற்விக்கப்பட்டு நாடு முழுவதும் கிளைகள் தொடங்கப்பட்டு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
இதில் என் உறவினர் ஒருவரும் ஒரு கிளையை துவங்கினார்.  அவர் 60 தை கடந்த பெண்மணி, தன் ஆசிரிய உழைப்பால் கிட்டிய அத்தனை பணத்தையும் இக்கிளையை நிறுவ செலவழித்தார். 
அவர் மகன் உட்பட நாங்கள் அப்போதே எதிர்த்தோம் கேட்கவில்லை.  ஆனால் அவரின் நம்பிக்கை இப்போது பொய்த்து விட்டது.

ஆம். இந்த தொடர்பு எப்படி ஏற்பட்டது நோயால் பாதிக்கப்பட்ட தன் கணவரின் நலத்திற்காக. ஆனால் அவரை நோய் பறித்து கொண்டது. இதன் மூலம். கடவுள் பக்தி.  முதலில் கடவுளை ஒழிக்க வேண்டும் இவர்கள் தானாக ஒழிந்து போவார்கள்

சோதிட வினை

மூன்று நாள் மூன்பு ஒரு செய்தி பார்த்தேன். பத்து மாத குழந்தை பிணமாக கிணற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது
அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று பெற்றவனே, அக்குழந்தையை கிணற்றில் வீசியதாக செய்தி படிக்கையில் என்ன நினைப்பது, சோதிடம் மனிதனை மிருகமாக மாற்றுவதை எப்படி தடுப்பது?
பெரியார், சுயமரியாதை இயக்கம்,  இத்தனை இருந்தும் ஏதோ ஒரு சோதிடன் சொன்னனாம் அதுவும் மூன்றாண்டு குழந்தையின்றி பிறந்த குழந்தையை, அது பிறந்த நேரமே இவனின் அத்தனை துன்பங்களுக்கும் காரணமென அதற்காக குழந்தையை  கொன்றுவிட்டு ஏதும் தெரியாமல் இருக்கிறானே. என்ன செய்வது .
அதுவா காரணம் இப்போது கம்பி எண்ணுவது, குழந்தையாலா, சோதிடனாலா.    குடி கெடுக்கும் சோதிடத்தை எப்போது ஒழிப்பது

வியாழன், மார்ச் 4

சோதிடம்

நாளை என்பது
நம்பிக்கை
நடக்கலாம் என்பது
எதிர்பார்ப்பு
எதற்கதற்கு
நாடவேண்டும்
நாடி சோதிடம்

என்னவாக இருந்தோமென
எல்லோரும் அறிவதால்
என்னவாக வேண்டும்
எனஅறிய ஆசை

பிரச்சனைகளாலும்
பின்னடைவுகளாலும்
பிரம்மித்தால்
எதிர்கொள்வதெப்படி

பிறந்த நேரமும்
பிரம்மன் எழுதியதும்
பிறழாது என
பேதலிப்பதோ புத்தி

பிறழும்
அதனை அணுகி
அடிபணிய வைப்பதே
மானுட சக்தி

வாய்ப்புகள் இருப்பதாக
வாய்மொழியாய் கூறியது
வேத வாக்கென்று
வாளாயிருந்தால்
வாய்க்குமோ – பதவி

உய்யவும் துய்யவும்
உழைப்பும் முயற்சியும்
உண்மையில் முக்கியம்
உதவுமோ கைரேகை சோதிடம்

இருக்கும் நிலையறிந்து
இன்னும் உழைத்தால்
இமயமாகலாம்

நம்பிக்கை இழந்து
நாடி சோதிடம் பார்த்தால்
நடுத்தெருவிலும் நிற்கலாம்

ஆக செயலில்தான்
ஏற்றமும் இறக்கமும்
இடையில்
எதற்கு சோதிடம்

கையில் பணமிருந்தால்
சுக்கிர திசை
கோர்ட்டில் ஜாமீனிலிருந்தால்
ஏழரை நாட்டு சனி

ராகும் கேதும்
ரணமல்ல
சுக்கிரனும், சந்திரனும்
சந்தோஷமல்ல
அவ்வாறு நினைக்கும்
மனமும் நம்பிக்கையும்

செவ்வாயும் புதனும்
சோதிடமல்ல – விஞ்ஞானம்
சோதிக்க வேண்டுமானால்
சிந்திக்கும் உறுப்பை செயல்படுத்து

சோதிடத்தில் இவை
உனக்கு ஏழாமிடம்
எனக்கு எட்டாமிடம்
எதனால் வருகிறது

வகுத்த மனமே
வலையில் சிக்கியது
பகுக்கும் ஞானமிருந்தும்
பகற்கனவு காணுது

கிரகப் பெயர்ச்சியில்
கிரகச்சாரம் கணிப்பதாக
கிராதக சோதிடனுரைப்பதை
கிஞ்சித்து நம்பாதே

எதிர்காலம்
எடுத்தியம்பும் இவர்களால்
இறந்தகாலத்தை
இருந்தபடி உரைப்பார்களா

ஏனெனில்…………
இறந்தகாலம்
ஒரு காலத்தில்
எதிர்காலமாய் இருந்ததுதானே

அறுதியிட்டு கூறாமல்
ஆகலாம் என
இயம்பும் இவர்கள்
ஈவிரக்க மில்லாதவர்கள்
உண்டி கொழுக்க
ஊருக்கு பொயுரைப்பர்
எதிர் காலமாததால்
ஏமாறுவது பலர்

நிகழ்தகவு – இரண்டு
நிஜம்தானே
நடக்கும் – நடக்காது
இதற்கெதற்கு
சோதிடம்

செயலின் முடிவு
எப்படியுமிருக்கலாம்
செய்வதை பொருத்தே
செயம் ஆகிறது

ஆகவே
செயத்திற்கான வழியை
சிந்திப்போம்
சிந்திப்பதை துண்டிக்கும்
சோதிடத்தை நிந்திப்போம்

காதல்காதலென்ன காதல்
    காணும் காதலெல்லாம் காதலாமே
சாதலென்ற மோதல்
   சாட்டை நீட்டுவதும் காதலாமே
தீறுமட்டும் மோகம்
    தீர்ந்தபின் மாறுவதும் காதலாமே
ஊறுமின்ப உறவில்
     உள்ளக் கிளருவதே  காதல்

காதலென்ன அறிவா
    கணக்கிட்டுக் கழித்துத் தள்ள
காதலெந்த தெய்வம்
    காலமெல்லாம் தொழுதுக் கொள்ள
காதலெந்த கத்திரிக்காய்
    காரணம் சொல்லி மாற்
காதலென்ப  துணர்வு – எனவே
    காதலிக்க கனியக்க னியபழகு

இந்து-முஸ்லீம் - M.F.Hussain

நண்பர் ஒருவர் முஸ்லீமான M.F.Hussain  இந்து கடவுள்களை தாறுமாறாக வரைந்து தள்ளுகிறார்.  இதன் மூலம் இந்துக்களின் மனதை புண்படுத்துகிறார் இதை வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் என அவருக்கு வந்த  மின்னஞலை எனக்கு அனுப்பி வைத்தார்.  அதற்கு கீழ்கண்டவாறு பதில் அனுப்பினேன்.


அவருக்கு பதில் சொல்ல இயலாததால் அவர் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி எனக்கு பதில் அளிக்குமாறு வேண்டியுள்ளார்.  அவர்களும் எனக்காக   கீழ்கண்ட பதிலை அனுப்பியுள்ளனர்.

எனது பதில் அவர்களுக்கு தனியாக தருகிறேன்

முதலில் வந்த மின்னஞல்

Dear all!


Few days back on seeing the Times of India, I sent a mail to all my colleagues attaching the derogatory paintings of M.F.Hussain, as under:

 Tue, 03 Nov 2009 07:54:38 +0530 wrote
Dear All,

M F Hussain who is in exile is about to return in a month's time and start his artistic work on Hindus in India !

Shobaa De has invited all of us to receive him at the Mumbai Airport with an extended arm thru' TOI of 02.11.2009. Does he deserve a warm red carpet welcome back? Judge urself what to do?

KGR

But, I received a reply mail from one of my HINDU colleague, as under:
என்னுடைய பதில்
Dear Sir,

This is not Hypocrisy, Hussain might have/ well versed with Hindu ved and God's life style or their HIstry, In my opinion he just dipicted what vedas says. Pandavas had (five men) One wife. Lord Rama was bron after Ashwa metha Yagam. (Dasarathan wife had a union with horse). Ayyappan birth........... Parvathy had a Ganesh who has Elephant head How?
Please circulate this along Hussain paintings
oh forget
ask people to visit kajarahoo
regards
I know it is forwarded message pl forward this from whom you got a mail.

A. VELMURUGAN

எனது நண்பர் தனது நண்பர்களுக்கு அனுப்பிய மின்னஞல்
From:
"Krishnamurthy Ganapathi Raman"

Till this day I have not replied his mail. will anyone in this group give a fitting reply so that I can send it to him?
With due respect to all,

Warm Regards,
K.Ganapathiraman

எனது விமர்சனத்திற்கு பதில் விமர்சனம் - 1
From: Dr. V.N. Iyer

To: USBrahmins@yahoogroups.com
Sent: Mon, March 1, 2010 10:16:35 PM
Subject: Re: [USBrahmins] Quatar National M.F.Hussain
Dear Shri.Ganapathiraman,
Please forward my observations to Shri. Velmurugan.

!. The questioning attitude of Shri. Velmurugan is very much appreciated. This is exactly what our Upanishats advocated.

2.In our great Hindu religion, even non believers (Nastiks) are accepted as belonging to the religion.

3.Nothing was wrong with one woman marrying brothers as this was a compulsion due to demographic considerations in North western India during Mahabharat days. Even to-day in parts of U.P. this practice is prevalent. Let us not laugh at others' cultural practices arising out of social compulsions.

4. I have gone through the original Valmiki Ramayana edited by Shri. Rajshekhar Bose but did not find anything about the union of a female with a horse.

5. About Lord Ayyappa it is clarified as under:

Manner of worship of God differs from person to person based on his intellectual capacity. If we tell an illiterate that Lord Ayyappa has the combined strength of both Lord Shiva and Mahavishnu, he will not understand it. That is why the union of both in the manner you understood was depicted.

6. Regarding Lord Ganesha there are lot of interpretations. Late Kalki mentioned in Sivakamiyin Sapatham that King Narasimha's commander-in-chief, Shri. Paranjoti saw Lord Ganesha in Vatapi(present day Badami in Karnataka) and ceremoniously brought an idol of the Lord to Kanchi. To-day, the cult of Lord Ganesha is spreading all over the world. One may be aware as to how westeners mis represent Shiva Linga. In one of the lectures, our great Kripananda Wariar gave a perfect interpretation of the Linga.

7. We are proud of not only Khajuraho but Konark. An enlightened British Governor saw Konark and ordered that this world famous temple of art should be preserved at any cost though parts of it were destroyed by a Muslim fanatic.

Coming to that maniac and pervert Husain, I would only say that he wantonly degraded Hindu Gods and Goddesses through the medium of his paintings. That is the Muslim mind which sees nothing good in others and other civilisations. He had no business to indulge in this objectionable past time.

I am sure Shri. Velmurugan is a learned person who tried to understand Hinduism from his own perspective. I respect it. But , to widen his knowledge of Hinduism, I recommend he reads a) Arthamulla Indumatham by the genious called Kannadasan and b) some pulications of Sri Ramkrishna Math and Bharatiya Vidya Bhavan.

Incidentally, Shri. Velmurugan, our great religion had and has many enemies. You may not be aware that both Ramayana and Mahabharata were plagiarised and mutilated by Buddhists using their knowledge of both Sanskrit and Prakrit. Standing example is Uttara Ramayana which was created with sole aim of defaming Lord Rama, Sita and other characters in the Great Epic.

I can go on and on but time has its limit.

God bless you, Shri.Velmurugan.

2nd Response Received from 

Re: Quatar National M.F.Hussain

Posted by: "tatachar101" tatachar@aol.com   tatachar101

Tue Mar 2, 2010 2:48 am (PST)

To Sri Vel Murugan's comments,

First of all many of the characters mentioned (Rama, Pandavas, Draupadi,Dasharatha , Kausalya are not found in the Vedas). Saraswathi is in the Vedas though. But that is not the point. It is the sensitivity issue. You can not rationalize sensitivity!
If some individuals, Hindus or that matter of any religion or ideology say they are hurt, they have all the  right to protest and file law suits. They can also do whatever they feel appropriate to react against someone who fails to stop doing or fail to apologize. It is up to the Govt to protect all citizens by punishing people who create problems. Here, that includes the painter as well as the people who  violate law in directly dealing with the painter or his personal properties. Govt's duty is to protect all citizens, that may involve punishing everyone involved!

Now let us comment on the one sidedness of our celebrated painter. We can not tell him what all he should paint. Like I can not demand him to paint his mother getting laid which was an essential pre-requisite for this painter's arrival in the first place. It is a safe guess taht he did not drop from sky or clotted blood.  We can not demand him to paint acts of forced  circimcisions noted as a great conquest in the Bible. We can not ask him to paint his Prophet (PBUH),  even fully clothed. We can not ask him to paint many people in the shrine of Kaaba who were sacked by the holy warriors. We can not ask him to paint the Hindus raped in millions by the patriarchs of his faith. We can not ask him to paint the Sikh Guru's
boiled to death in hot oil, because they would not accept Islam. We can not ask him to paint even his own birth or the many carnal affairs described in the holy books of other religions. We will not ask him to paint molten lead poured into ears of people who heard Vedas by accident! Basis here is  what is sensitive to people, even if it is a minority of people.
Isn't it true that terrorists of any group are but only a minority of that group? Why play with sensitivity, that too in a one sided manner? And cry if someone reacts.
I certainly don't want my parents making painted in the nude. Of course Vel Murugans amongst us may say, that is a fact,  what is wrong in an artist depicting that? So to say even if
Saraswathi disrobed while taking bath in the saraswathi river,or Kausalya had intercourse with astallion, Hussain can not simply pick up and paint and pretend he is secular artist.

One thing is true, Hussein is not just a good painter, but is also a smart man. He knows whom he can mess with!  He has made fool out of us, every which way you can look. If ever  was that goal for him, he has accomplished it very well. Even more successfully than our diaper clad fakir who brought down an empire!

Hussein has aroused Hindutva brand, as though that was needed; We all know how they make Hindus weaker, every time they take upon themselves to protect us!

He has made the secular-democratic India of Gandhi and Nehru  look dumb one more time in front of Qatar and rest of the world. But not to worry, looking at the disproportionately
high number of letters in the media in favor of Hussein, we can be rest assured that the Gandhi-Nehru Brand (GNB)-secularism is well and alive in India.

He has also exposed how weak our infra-structure that we can not even protect this one fragile man looking like an avian about to hatch out, and can easily fit in my glove compartment, leaving enough room for a dozen eggs.

Worst of all, we had to read Hindu editor Ram's editorial
one more time on this subject!

Regards

KST

கண்களின் ஆற்றல்

  குறள் 1091 இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றாய்நோய் மருந்து அஞ்சனம் தீட்டிய அவளின் கண்கள் கொஞ்சி அழைத்து குற்று யிராக்கி...