செவ்வாய், டிசம்பர் 24

ஆதார் அட்டைஆதார் அட்டை
அட்சயப் பாத்திரமா?
ஆட்காட்டி பத்திரமா?

கண்ணின் கருவிழி
காமிராவில் பிடிக்கிறான்
களவாடினாயா நீ

பத்துவிரல் ரேகையை
பதித்து பாதுகாக்கிறான்
பாகிஸ்தான் ஆளா நீ?

காஸ் இணைப்புக்கு
கையில் காசென்கிறான் - அட
காச நீதானே கொடுக்கிற

வங்கி கணக்கிற்கு
வசதி படுமென்கிறான் – இப்ப
கஷ்டமா படுகிறாய்?

ரேஷன் மானியம்
நேரடியா வருமாம் – அட
நீரா ராடியாவுக்குமா?

கொடுத்த பணத்தை
எடுத்துக் கொடுத்தா
கடன்தானே கழிந்தது

நாளொரு இடம்
பொழுதொரு வாழ்க்கை
புரட்டிடும் திரட்டிடும் அட்டை

சொத்து வாங்கிட
விவாகரத்து செய்திட – அரசு
அனைத்தும் அறிந்திடும்

ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும்
ஒவ்வொரு நாளும் – அட்டை
ஒற்றனாய் தொடரும்

விழித்துக் கொள்ளடா!
வேண்டாம் வேண்டாம் – இந்த

ஆதார் அட்டை

பிரிவின் வலி

திங்கள் கடந்தது திருமுகம் காட்டி எங்கே மறைந்தாய் எனையே வாட்டி தங்க நிலவே தமிழே என்றரற்றி செங்களம் சென்றாயோ செல்வியை ஏமாற்றி நினைத்த வுடன்எழ...