செவ்வாய், டிசம்பர் 24

ஆதார் அட்டைஆதார் அட்டை
அட்சயப் பாத்திரமா?
ஆட்காட்டி பத்திரமா?

கண்ணின் கருவிழி
காமிராவில் பிடிக்கிறான்
களவாடினாயா நீ

பத்துவிரல் ரேகையை
பதித்து பாதுகாக்கிறான்
பாகிஸ்தான் ஆளா நீ?

காஸ் இணைப்புக்கு
கையில் காசென்கிறான் - அட
காச நீதானே கொடுக்கிற

வங்கி கணக்கிற்கு
வசதி படுமென்கிறான் – இப்ப
கஷ்டமா படுகிறாய்?

ரேஷன் மானியம்
நேரடியா வருமாம் – அட
நீரா ராடியாவுக்குமா?

கொடுத்த பணத்தை
எடுத்துக் கொடுத்தா
கடன்தானே கழிந்தது

நாளொரு இடம்
பொழுதொரு வாழ்க்கை
புரட்டிடும் திரட்டிடும் அட்டை

சொத்து வாங்கிட
விவாகரத்து செய்திட – அரசு
அனைத்தும் அறிந்திடும்

ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும்
ஒவ்வொரு நாளும் – அட்டை
ஒற்றனாய் தொடரும்

விழித்துக் கொள்ளடா!
வேண்டாம் வேண்டாம் – இந்த

ஆதார் அட்டை

கண்களின் ஆற்றல்

  குறள் 1091 இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றாய்நோய் மருந்து அஞ்சனம் தீட்டிய அவளின் கண்கள் கொஞ்சி அழைத்து குற்று யிராக்கி...