சனி, மே 8

கண்டாங்கி சீலக்காரிகண்டாங்கி சீலக்காரி
      காத்திருக்கேன் வாயேன்டி
திண்டாடி போவேண்டி
       திருமுகம் காணாட்டி
ஆண்டியானா அப்பழி
       ஆத்தாடி உனக்கடி
பொண்டாட்டி ஆகிட
      புதுசுகம் தேடலாமடி


கெண்டைக் காலு
      கழனி காட்டிலே
தண்டை கொலுசில்
       தாளம் போடுது
அண்ட சொல்லுது
       அத்தானின் வயசு
தாண்டி வந்தால்
      தாசன் ஆவேன்


வக்கணையா பேசும்
      வேலனே தாசனே
அக்கறையா வாரும்
      அச்சாரம் போடும்
பாக்கு வெத்திலை
      பக்குவமா தாரேன்
தாக்கு பிடிச்சு
      தாராளமா விளையாடும்


வண்டின் நிலையறிந்து
      வழங்கடி தேனைத்தான்
தொண்டின் பொருள்புரிய
     தீண்டலை ரசிக்கணும்தான்
பண்டு காலம்போல்
     பாமரனாய் எண்ணாதே
ஆண்டு அனுபவிப்போம்
    ஆயுளை நீட்டிப்போம்


செவ்வாய், மே 4

நந்தவனமோ?

 சமரசம் உலவுமிடம்
    சச்சரவுகள் தொடருமிடம்
சமயங்கள் பிரிந்தவிடம்
    சாதியும் சம்மணமிடும்
சமமில்லா சமுகத்தை
    சாக்காடும் சொல்லுமிடம்
சமர்புரிந்த மானுடம்
    சமரசம் ஆனவிடம்

நெருக்கடி நகரத்தில
    நேரெதிரா நந்தவனம்
நெருடல் ஏதுமில
    நேரடியா சொர்க்கமில
ஆறடி நிலமுமில
    அங்கே சாம்பலுமில
கூறடி கோலமெங்கே
    கூப்பிட்ட பெயரெங்கே

நல்லதொரு நந்தவனமோ
    நாலுபேரு கூடுமிடமோ
அல்லல்படு மக்களுக்கு
    அதுவொரு இடுகாடோ
புல்லர் புலையருக்கு
    போகும்வழி இடரிருக்கு
மல்லருக்கு கடற்கரையில்
    மாடமாளிகை கட்டிருக்கு

. வேல்முருகன்
சென்னை

 

  

வெள்ளி, ஏப்ரல் 30

ஒரே இந்தியா

 
ரூ.150
ரூ.400
ரூ.600
ரூ.1000

கட்டளைதாரர் உபயமல்ல
கடவுளை காண்பதற்கான
படிநிலை கட்டணமுமல்ல
கட்டணம் தடுப்பூசிக்கு

பயன்நிலை ஒன்று
பயன்படுத்துவோரும் ஒன்று
படிநிலை ஏனென்றால்
பக்தனில்லை எதிரி ஆவாய்

பொது சிவில் சட்டம்
இந்தி இந்தியாவின் மொழி
இதை நோக்கும் தேசத்தில்
ஏனிந்த பிரிவினை

பிரிவினையின் படிப்பினைகள்
சாதிமத பேதமின்றி
பஞ்சை பராரிகள்
பரலோகம் செல்வது

பங்கு போட வசதியாக
பார்மசி கம்பெனிகளின்
பங்கு மதிப்பு – சந்தையில்
பலமடங்கு ஏறுது

இழவு வீட்டில்
இத்தனை இலாபமா
இருக்கட்டும்……
இந்த கொரோனா தொடரட்டும்

வியாழன், ஏப்ரல் 29

சுடலையாண்டி

 
கால் பணம்
முழத் துண்டு
வாய்கரிசி
ஏதுமில்லை

எரிக்கவோ
புதைக்கவோ
உடன் பாலோ
யார் அறிவார்

வீட்டிற்குள் வரவில்லை
வீதிவழி செல்லவில்லை
காடுவரை யாருமில்லை
கடைசி வரை???????

அலங்கார பாடையில்லை
அழுவதற்கு நாதியில்லை
அதன் பெருமையுரைக்க
ஓர் ஒப்பாரியுமில்லை

ஊர் மெச்ச வாழ்ந்தவன்
உலக விட்டு போகையில
உற்சவமாய் கொண்டு செல்ல
ஒருவரும் ஒப்பவில்லை

ரேஷனில் காத்திருந்தான்
தியேட்ரில் காத்திருந்தான்
ஒட்டுப்போட காத்திருந்தான்
ஒய்யாமாரி இடுகாட்டிலும்…………………….

அய்யகோ
அரிசந்திரன் கதையில்லை
ருத்ர பூமியில்
உறங்கவும் இடமில்லைய

திங்கள், ஏப்ரல் 26

மயிலக்காள மச்சானே

கூரை வேய்ந்த
   குச்சி வீட்டிற்கு
யாரைத் தேடி
    யாத்திரை வந்த
கூரைச் சீலை
    கொண்டு வந்தவனே
காரை வீடிருந்தா
    கைப்பிடித்து வாரேன்


அஞ்சாறு நாளா
    அத்தானை மறந்தவளே
பஞ்சாரத்தில் கோழியும்
    படுத்து றங்குது
சஞ்சாரம் ஏதுமில்லை
    சடுதியில் வந்தே
நெஞ்சோரம் சாயடி
     நிலவும் காயுதடி


மயிலக்காள மச்சானே
    மனசிருக்கு சேரத்தான்
தையில நாள்குறிச்சா
    தையலுக்கு ஆனந்தமே
ஆயினும் கனவுகள்
   அத்தனையும் கூரத்தான்
ஞேயத் தலைவனே
    ஞாபகம் கொள்வாயா


வாழும் வாழ்க்கையில்
    வசந்தத்தை நோக்குவோம்
பாழும் சூறாவளியை
    பக்குவமாய் கையாள்வோம்
பொழுது நமக்கானது
    புறப்படு தோழியே
விழுது பரப்புவோம்
    விசால உலகிலே


ஞாயிறு, ஏப்ரல் 25

திடீர் செல்வம்

 


குறள் 837

 

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை.

 


ஆய்ந்தறியும் திறனில்லா
     அறிவிலியின் செல்வத்தை
வாய்ப்பு கிடைப்போர்
     வாரிவாரிச் செல்வர்
ஏய்ப்பது அறியா
     ஏமாறும் பேதையர்
தேய்ந்து கிடக்கும்
     தோழமைக்கு உதவார்


பெருஞ்செல்வம் படைக்கும்
    பாதையை அறியாதவன்
திருவருளால் கிடைத்ததை
    தீயவர் புசித்திருக்க
வெற்று மனிதனாய்
    வேடிக்கை பார்ப்பான்
சுற்றமோ வாடிடும்
    சூழ்நிலையில் வருந்திடும்

சனி, ஏப்ரல் 24

கல்லறையிலிருந்தா கற்பீர்

 தொன்மையான நாகரிகம்

     தோண்டி கிடைப்பதென்ன

இன்பமான வாழ்க்கை

     இன்னும் இருக்கிறதே

துன்பமது கோவிடாய்

      துரத்தலாம் பிரமிடாய்

பொன்னுடலை காத்திட

      போட்டிடு கவசந்தனை


கண்டாங்கி சீலக்காரி

கண்டாங்கி சீலக்காரி       காத்திருக்கேன் வாயேன்டி திண்டாடி போவேண்டி        திருமுகம் காணாட்டி ஆண்டியானா அப்பழி        ஆத்தாடி உனக்கடி பொண்ட...