செவ்வாய், ஏப்ரல் 28

கருப்பு சிவப்பு


கருப்புதான் எனக்கு பிடிச்ச "கலரு"
கானா காண்பவனின் போதை பாடலு
இருப்பு இந்தியாவா அமெரிக்காவா சொல்லு
இனபேதம் இல்லையென வாயை மெல்லு

பள்ளுபறை சக்கிலி பஞ்சாயத்து தலைவனா?!
பாராண்ட பரம்பரை பணிவா இருக்கணுமா?
கருப்பின பெண்மணி நகரசபை தலைவரா?
சிவப்பினம் சேவகம் செய்ய தயாரா!

"டியூஸ் பைர்ட்" கருப்பின பெண்மணி
மிசௌரியின் பர்ம நகர தலைவராகிறார்
அசௌகரியமென பதவியேற்பு  உறுதிமொழி சொல்பவர்
அரசின் பதவியிலிருந்து விலகுகிறார்

ஒருவர் இருவரல்ல அனைத்து சிவப்பினமும்
ஓற்றுமையாய் பதவி விலகி சென்றனர்
திருமண வீட்டில் சீப்பை ஓளித்துவிட்டார்கள்
மணவிழா உண்டா இல்லையா? மக்களே!

இனப் பிரச்சினையோ? சிறுபான்மையின அதிகாரமோ?
"அதற்கும் மேலே" பாதுகாப்பின்மைதான் காரணம்!!!
அரசு செயல்படும் ரகசியம் அறியாதோர்
முரசு கொட்டும் இச்செயலை மூடியே வைப்பர்

மேல்தட்டென்பது -  நிறமா, பணமா, அதிகாரமா
தாழ்த்தப்பட்ட தலைமைக்கு இதுவும் காரணமா
மிசௌரியும் மதுரையும் பாரினில் ஒன்றானதா - ஆம்
அமெரிக்கா வல்லரசு இந்தியாவும் வல்லரசு


கண்களின் ஆற்றல்

  குறள் 1091 இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றாய்நோய் மருந்து அஞ்சனம் தீட்டிய அவளின் கண்கள் கொஞ்சி அழைத்து குற்று யிராக்கி...