திங்கள், ஜூலை 25

பெண்களின் கணக்கு

நேற்று ஜெயா டிவியில் ஜாக்பட் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதி பார்க்க நேர்ந்தது. ஒரு கிலோ தங்கம் எத்தனை சவரன் கொண்டது என ஒரு கேள்வி.    இது பெண்களிடம்தான் கேட்கப்பட்டது.

கணக்கில் அவர்கள் தடுமாறியது வருத்தமாக இருந்தது.  இப்பொழுதெல்லாம் நாம் calculater  துணையின்றி கணக்கு போடுவதில்லை.   ஒருவர் 8 சவரன், 10 சவரன் என முயன்று முடிவில் விடை போர்டு சொன்னது.

ஒரு வேளை தங்கத்தின் விலையால் இவர்கள் தடுமாறினார்களோ?


கருத்துகள் இல்லை:

உன் பார்வையின் பொருள்

  தொல் காப்பியத்தில் தேடத் தொடங்கினேன் இலக்கண விதிகள் – பார்வைக்குத் தட்டுப்படவில்லை சங்க இலக்கியத்திலும் சதுரகராதியிலும் சுழன்றுத் தேடினே...